Duurzaam leven: een uitdaging!

Erasmusproject: Duurzaam Leven in Europa

Samenvatting  

De wereldwijde milieucrisis is de afgelopen twee jaar onder de aandacht van de samenleving gebracht door bewegingen als "Fridays for Future" of "1 Million Women". Overal in Europa, over de hele wereld denken mensen na over hoe de ondergang van ons klimaat kan worden tegengehouden en/of hoe de vervuiling van onze oceanen kan worden tegengegaan. Zeer vele mensen in verscheidene landen vragen om aandacht voor de verschillende punten waarmee ze willen beginnen. Sommigen proberen minder dierlijke producten te consumeren, anderen vermijden plastic verpakkingen bij het winkelen en weer anderen gebruiken de fiets in plaats van de auto. Maar veel mensen zijn ook erg onzeker: is het echt zo veel schadelijker om 1000 km te vliegen dan om die afstand met de auto te rijden? Veroorzaakt een e-mail echt minder CO2 dan een brief? Hoeveel en welk plastic kan goed worden gerecycled? Welke voedingsmiddelen hebben echt een goede CO2-voetafdruk? Veel gezinnen zijn onzeker of hebben het gevoel dat ze zelf geen verschil kunnen maken. De vijf partnerorganisaties in dit project hebben die onzekerheid en vele vragen over het klimaat ervaren in hun dagelijkse werk en bij hun omgang en contacten met de families uit hun omgeving.

Tegelijkertijd wordt veel ondernomen om het klimaatprobleem ook van institutionele zijde aan te pakken: De Europese Unie roept haar lidstaten op om "afvalbeheersplannen" op te stellen en bij te werken en probeert het publiek bewust te maken van het probleem. Er zijn al vele  door de EU gefinancierde projecten waarmee de klimaatproblemen vanuit verschillende invalshoeken worden aangepakt.

Het moet gezegd dat er al heel wat  goede oplossingen bestaan voor vele problemen en vragen. Sommige daarvan bestonden al ten tijde van onze  grootouders, maar wat die generatie er vaak al voor heeft ondernomen zijn we vaak vergeten. We moeten ook durven kijken buiten de grenzen van het eigen land en durven zoeken naar de oplossingen die men elders heeft bedacht.

Daarom willen we ons met ons Belgisch forum aansluiten bij een consortium dat bestaat uit geëngageerde mensen uit Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Builgarije om te zoeken naar praktische oplossingen, traditionele vaardigheden en antwoorden op dringende vragen. Daartoe zullen we de gedetailleerde vragen die gezinnen zich stellen bij hun pogingen om duurzamer te leven, verzamelen en beantwoorden. We willen ook leren over praktijken en gedragingen die gangbaar waren in de huidige grootoudergeneratie en die nu weer aan belang winnen in de context van een milieuvriendelijker levensstijl. De resultaten van onze uitwisseling worden ter beschikking gesteld van de gezinnen in de omgeving van de partnerorganisaties en via sociale media bij een zo breed mogelijk publiek verspreid.

Wat duurzaamheid betekent, een benadering!