ERASMUS+project Nr.2020-1-DE02-KA204-00755: "Let's talk about money"

Dit ERASMUS+project is gestart in oktober 2020 als een samenwerkingsverband tussen verenigingen uit 5 EU-landen. Het wordt geleid door de e.V Recht In Europa en stelt zich tot doel een "Curriculum zum Lernen und Anwenden Finanzieller Grundbildung" te ontwikkelen en het Europawijd bekend te maken.

Dit zijn de deelnemende partnerverenigingen;

1. Recht in Europa e.V., Jena, Duitsland

2. Miteinander in Europa e.V., Lüneburg, Duitsland

3. Lernwerkstatt, Pleven, Bulgarije

4. International Banking Institute, Sofia, Bulgarije

5. Schuldnerberatung Oberösterreich, Oostenrijk

6. Asociacion Socioeducativa Eduplus, Tenerife, Spanje

7. Sambucusforum vzw, Mechelen, België

Dit ERASMUS+project werd opgestart in oktober 2020 en loopt tot einde mei 2022.

Wegens de heersende Coronapandemie zijn volgende geplande projectvergaderingen met alle partners noodgedwongen moeten doorgaan als online-ZOOM-conferenties:

- de Kick OFF-meeting op 15 december 2020

- de voorbereiding voor de metastudie: januari 2021

- 14 april 2021 met o.m. voorstelling van de ontstane metastudie, conceptontwikkeling voor het te ontwerpen curriculum en ontwikkeling van het te verspreiden materiaal.

- 6 juni 2021 de metastudie over Financiële geletterdheid vertaald naar het Nederlands en opgenomen op deze site.

- 15 juni 2021 Zoomconferentie over de ontwikkeling van het curriculum en van de challenges.

 

 

 

 

Verantwoord leren omgaan met geld: een uitdaging!

 

PERSMEDEDELING

30 procent van de Europeanen heeft momenteel helemaal geen spaargeld. De Coronapandemie verergert de financiële situatie van vele burgers en gezinnen. De meesten van hen hebben tijdens hun school-  en beroepsopleidingen niet geleerd hoe zij met geld moeten omgaan, hoe zij zich financieel moeten redden en hoe zij "rond moeten komen". Geld is vaak een taboeonderwerp en de omgang ermee en het gedrag erbij  zijn cultureel, traditioneel en familiaal bepaald.

Het competent omgaan met geld is in geen enkel leerboek te vinden, hoewel deze basiscompetentie toch zo essentieel is. Uit recent OESO-onderzoek is gebleken dat mensen met minder financiële kennis vaker dure leningen aangaan, vaker hun kredietlimiet overschrijden en minder vaak sparen voor hun oude dag. Sommigen van hen hebben moeite om hun rekeningen te betalen en hebben professionele hulp nodig om hun schulden adequaat aan te pakken. In tijden van Corona wordt de noodzaak voor veel mensen om met minder geld rond te komen groter naarmate werkloosheid en werktijdverkorting toenemen.

 Het onderwerp "financiële basiseducatie" heeft aldus duidelijk aan belangrijkheid gewonnen. In de economische crisis die op de Coronacrisis is gevolgd, zal het voor het individu steeds belangrijker worden om in financiële en monetaire aangelegenheden in Europa op een verantwoordelijke en waardengestuurde wijze te handelen. In heel Europa bestaan hiervoor echter nauwelijks didactische concepten.

In dit  boeiende project zijn we hiermee geconfronteerd én met deze nieuwe leertaak aan de slag gegaan in een consortium van vijf partnerlanden. Alle deelnemende partners hebben ruime ervaring in het volwassenenonderwijs.

 Dit educatieve project met als titel: "Curriculum omtrent en uitdaging voor het leren en toepassen van financiële basiseducatie"  afgekort „FibiC“ vormt een leidraad voor iedere gebruiker om op een competente en zelfbewuste wijze met geld om te gaan.

 Ons Europese team zal aldus een leerplan en een challengekalender uitwerken. Een eerste resultaat van dit ERASMUS+-project is een metastudie opgezet in alle deelnemende landen, die een overzicht biedt van wat reeds in meerdere of mindere mate op dit vlak bestaat en vooral de tekortkomingen aan het licht brengt.

Deze metastudie vertaald in het Nederlands hebben we bij deze persmededeling gevoegd om aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp en voor dit bijzonder interessante project.

 Lüneburg, 23.06.2021

 

 

   

 

 

 

 

Competent kunnen omgaan met geld, een noodzakelijke basiscompetentie, te weinig of niet onderwezen....

FIBIC Metastudie over Financiële geletterdheid in het volwassenenonderwijs

Deze studie is het resultaat van onze bevragingen in de vijf aan het project deelnemende landen met als voornaamste doel een beeld te verkrijgen van het momenteel bestaande aanbod.

Fibic Persmededeling final (1)

Met bijgaande mededeling en korte beschrijving van het project heeft het team de doelstellingen van het FIBIC-project bekend gemaakt in de pers.