Over "digitale relaties" en technologie in de 21ste eeuw

We have become very dependent on technology... smartphones seem useful but aren't we rapidly losing old skills by it?

DIGIRE, Presentation by coördinator, Mechelen 18.10.2019

De 3de meeting met alle partners in het DIGIRE-project had plaats in Mechelen, België op 17-18 en 19 oktober 2019: coördinator Martina van "Systeme in Bewegung" uit Winsen (D) gaf een stand van zaken:

EU-project DIGIRE "Digital Relationships", Kick-off-meeting, november 2018.

Op maandag 26 en dinsdag 27.11.2018 vergaderden alle projectpartners voor het eerst. De tweedaagse had plaats in Hotel am Schlossplatz in het Duitse Winsen en werd geleid door de coördinatoren Martina en Melle Haas.

Na een duidelijke introductie over de doelstellingen van het project heeft elke partnerorganisatie zich voorgesteld en kwamen uitvoerig de structuur en de uitwerking van het project aan bod. Gestart zal worden met research en "guideline interviews" in alle deelnemende landen. Lang is gediscussieerd over de te bevragen topics wat heeft geresulteerd in o.m. in het formuleren van de opzet en de vragen voor de in de zes betrokken landen te organiseren interviews.

Dit zijn de deelnemende partnerorganisaties:

- Systeme in Bewegung, Winssen, Duitsland: coördinator

- Lernwerkstatt, Pleven, Bulgarije

- AIFED, Asociacion de Innovacion Formacion y Empleo para el Desarrollo Sostenible, Granada, Spanje

- Autokreacja, Warschau, Polen

- SMOS, Stiftung Medien- und Onlinesucht,  Lüneburg, Duitsland

- Sambucusforum, Mechelen, België

 

-

het projectteam, Winsen, 27.11.2018.

Digitaliserung een stand van zaken anno 2019

De Bond van Grote en Jonge Gezinnen heeft in Vlaanderen 1000 personen bevraagd, jong en oud, hoog en laag opgeleid, uit verschillende sociale klassen, over hun kennis en omgang met digitalisering.

Onze gedigitaliseerde wereld en zijn uitdagingen

Samenvatting DigiRe

 

De steeds meer gedigitaliseerde wereld waarin wij leven en waarin onze kinderen zich als "digital natives" bewegen, stelt ouders, maar ook de maatschappij als geheel voor steeds nieuwe uitdagingen. De laatste jaren is er een snelle technologische ontwikkeling geweest, die ertoe heeft geleid dat een groot deel van het sociale leven van veel jongeren, en in toenemende mate ook van kinderen, online plaatsvindt. Grootouders skypen met hun kleinkinderen, familie- en klasgesprekken en vrienden in sociale netwerken maken het mogelijk om voortdurend in contact te blijven, enz.  In onze adviesverlening ontmoeten we ouders die niet meer begrijpen hoe vanzelfsprekend hun kinderen zich via sociale netwerken en chatgroepen bewegen en hoe belangrijk deze digitale relatiemiddelen zijn voor hun kinderen. Ze maken zich zorgen, hebben geen actiestrategieën en lopen het risico dat het contact met hun kinderen wordt beschadigd door eenvoudige verbodsbepalingen. Tegelijkertijd zijn ze zich vaak onvoldoende bewust van hun functie als rolmodel in dit opzicht en reflecteren ze over de digitalisering van hun eigen sociale relaties niet of slechts in geringe mate. We willen weten hoeveel en in welke vorm digitale relaties in Europese gezinnen worden beleefd en hoe hen dit  beïnvloedt. Een andere vraag is of ouders in andere Europese landen in staat zijn om deze uitdaging aan te gaan en welke oplossingen zij hebben gevonden. Daarom willen we in het consortium ideeën uitwisselen, samenwerken aan dit onderwerp en onze ideeën beschikbaar stellen aan zoveel mogelijk ouders, grootouders, jeudwerkers enz. die met kinderen in Europa werken.

Onderzoek in de partnerlanden, verspreiding en aandacht vragen.

Daartoe zal er in eerste instantie onderzoek in de afzonderlijke partnerlanden plaatsvinden, waarbij een overzicht wordt gegeven van de huidige stand van de kennis en het onderzoek op dit gebied. In de loop van het project zal elke partner in zijn of haar land gedeeltelijk gestandaardiseerde gesprekken voeren en evalueren met minstens 5 families (traditionele, regenboogfamilies of alleenstaande ouders) en deze in een meeting voorstellen aan de andere partners. In het sociaal-wetenschappelijk onderzoek wordt dit type onderzoek gebruikt om feiten te evalueren die in de praktijk worden gebruikt. Beide voorwaarden gelden hier, aangezien digitale relaties een relatief nieuw fenomeen vormen en een eerste impressie van de situatie kan worden gegeven door het formuleren van voorlopige conclusies. De resultaten van het onderzoek zullen worden samengevat en tegen het einde van het project gepubliceerd. Dit betekent dat alleen al in het kader van de enquête ten minste 30 families (ca. 80-100 personen) zullen worden bereikt, die op hun beurt verslag zullen uitbrengen aan hun vrienden, die ook ouders kunnen zijn. Geïnteresseerden, belanghebbenden en multiplicatoren kunnen worden uitgenodigd op de partnerbijeenkomsten in hun land, zodat ze de kans krijgen om partners uit andere landen te leren kennen en internationale samenwerking in het project te ervaren. Daarom zullen de partnerbijeenkomsten ook bijdragen tot de verspreiding van de projectresultaten. Verdere verspreiding zal plaatsvinden via sociale netwerken en de websites en institutionele evenementen van de verschillende partners in alle partnerlanden. Op deze manier zal "DigiRe" de gevoeligheid voor het onderwerp opwekken en versterken, het publieke debat stimuleren en de partnerorganisaties verder profileren en verbinden.

DIGIRé in Granada, Spanje

tijdens de meeting in Granada

Bezoek aan het Alhambra

het indrukwekkende Alhambra in Granada

GRANADA DIGIRE ERASMUSproject

Voorstelling door Sambucusforum van de eerste bevragingen met twee onderscheiden families in België.