Niet voorbijgaan aan het digitaal mediagebruik, het is de beste tool voor een levenlang leren!

Niet voorbijgaan aan het digitaal mediagebruik, het is de beste tool voor een levenlang leren!

vzw Sambucusforum 2005 - 2020 .....2024....

 Sambucusforum is een Vlaamse vzw

die als een seniorenvereniging is opgericht in februari 2005.

Europa wordt geconfronteerd met een aanzienlijke vergrijzing van zijn bevolking. In 2017 is de oudste babyboomer al  72, de jongste 50 jaar, én hun levensverwachting is nog sterk gestegen. Wie vandaag 55 is heeft gemiddeld nog 25 jaar voor zich! Dat betekent kleinkinderen krijgen én zijn eigen ouders nog hebben. Bovendien zijn die senioren van vandaag in termen van vitaliteit eigenlijk veel jonger gebleven…..

De meesten van hen wensen dan ook actief oud te worden én te blijven leren!

Een groep senioren uit Bonheiden, bij Mechelen, heeft daarom in februari 2005 het plan opgevat om via een vzw meer aansluiting te zoeken bij het door de Europese Unie gepromote programma  Lifelong Learning,  een Leven Lang Leren.

In samenhang met een netwerk van ondernemende senioren telt het forum vandaag 116 leden. Bij hen zijn heel wat voormalige leerkrachten, mensen  met bedrijfs- en managementervaring, gepensioneerde  ingenieurs ,  ambtenaren…  

Elk jaar organiseert Sambucusforum voor hen lezingen en voordrachten, workshops en bedrijfsbezoeken, en bezoekt tentoonstellingen en musea.

Op te merken valt hoezeer de grootouders onder hen zich interesseren voor de opvoeding en studies van hun kleinkinderen en zich vaak ook zorgen maken om  de digitale wereld waarmee de jonge generatie dagdagelijks in aanraking komt.

Een voornaam doel  van de vereniging is Europese burgerzin te blijven ontwikkelen  niet alleen bij ouderen maar ook bij jonge mensen en in het volwassenenonderwijs.

Enkele van onze activiteiten en ervaringen ter illustratie:

Contacten met het tweedekansonderwijs en mensen helpen het niveau van het secundair onderwijs te behalen.

Hulp en raad bieden via job- en taalcoaching  en duaal leren promoten.

Lange ervaring met  deelname aan Europese projecten, waaronder Comenius-, Erasmus en vooral Grundtvigprojecten, en de organisatie van workshops.

Op deze website wordt verslag uitgebracht over de projecten waaraan Sambucusforum al sinds 2014 als partner deelneemt of waarvan de vzw zelf de organisator en/of medeorganisator  is. 

Deel deze pagina