16. okt, 2022

De globale website van het consortium met alle resultaten

Via de website
https://lets-talk-about-money.eu/de?menu

maak je kennis met het volledige kant-en-klare leerplan in vijf Europese talen;

FIBIC een artikel voor de pers

ERASMUS+project Nr.2020-1-DE02-KA204-00755: "Let's talk about money"

Dit ERASMUS+project is gestart in oktober 2020 als een samenwerkingsverband tussen verenigingen uit 5 EU-landen. Het wordt geleid door de e.V Recht In Europa en stelt zich tot doel een "Curriculum zum Lernen und Anwenden Finanzieller Grundbildung" te ontwikkelen en het Europawijd bekend te maken.

Dit zijn de deelnemende partnerverenigingen;

1. Recht in Europa e.V., Jena, Duitsland

2. Miteinander in Europa e.V., Lüneburg, Duitsland

3. Lernwerkstatt, Pleven, Bulgarije

4. International Banking Institute, Sofia, Bulgarije

5. Schuldnerberatung Oberösterreich, Oostenrijk

6. Asociacion Socioeducativa Eduplus, Tenerife, Spanje

7. Sambucusforum vzw, Mechelen, België

Dit ERASMUS+project werd opgestart in oktober 2020 en loopt tot einde mei 2022.

Wegens de heersende Coronapandemie zijn volgende geplande projectvergaderingen met alle partners noodgedwongen moeten doorgaan als online-ZOOM-conferenties:

- de Kick OFF-meeting op 15 december 2020

- de voorbereiding voor de metastudie: januari 2021

- 14 april 2021 met o.m. voorstelling van de ontstane metastudie, conceptontwikkeling voor het te ontwerpen curriculum en ontwikkeling van het te verspreiden materiaal.

- 6 juni 2021 de metastudie over Financiële geletterdheid vertaald naar het Nederlands en opgenomen op deze site.

- 15 juni 2021 Zoomconferentie over de ontwikkeling van het curriculum en van de challenges.

- 24 juli 2021: Zoom over de verdere ontwikkeling van de project-website en stand van zaken van het curriculum op te stellen door de Oostenrijkse partner.

- 15 november 2021: Zoomconferentie met alle projectpartners voor verdere concrete afspraken omtrent het uitwerken, opvolgen en vertalen van het voorgestelde curriculum.

- 25 januari 2022: Zoomconferentie met alle projectpartners omtrent de stand van zaken van O2 - het curriculum - en de opstart van O3 - testing van curriculum en challenge. + melding van de door de EU - omwille van het belang - nu voorziene uitbreiding van het project tot en met 31 januari 2023.

- 1 tot 20 maart: bevraging bij stakeholders en gebruikers omtrent hun bevindingen na kennisname van het ontwikkelde curriculum en verspreiding bij pers, radio en TV van een persmededeling over het project naar aanleiding van de Global Money Week.

- 22-27 maart 2022 : tijdens de "Global Money Week", voor de tiende maal door OESO georganiseerd, stelden we de stand van zaken voor omtrent de ontwikkeling van het leerprogramma "Hoe omgaan met geld?" bestemd voor het volwassenenonderwijs in de hele Europese Unie.  

-

FIBIC Metastudie over Financiële geletterdheid in het volwassenenonderwijs

Deze studie is het resultaat van onze bevragingen in de vijf aan het project deelnemende landen met als voornaamste doel een beeld te verkrijgen van het momenteel bestaande aanbod.

Verantwoord leren omgaan met geld: een uitdaging!

 

PERSMEDEDELING

30 procent van de Europeanen heeft momenteel helemaal geen spaargeld. De Coronapandemie verergert de financiële situatie van vele burgers en gezinnen. De meesten van hen hebben tijdens hun school-  en beroepsopleidingen niet geleerd hoe zij met geld moeten omgaan, hoe zij zich financieel moeten redden en hoe zij "rond moeten komen". Geld is vaak een taboeonderwerp en de omgang ermee en het gedrag erbij  zijn cultureel, traditioneel en familiaal bepaald.

Het competent omgaan met geld is in geen enkel leerboek te vinden, hoewel deze basiscompetentie toch zo essentieel is. Uit recent OESO-onderzoek is gebleken dat mensen met minder financiële kennis vaker dure leningen aangaan, vaker hun kredietlimiet overschrijden en minder vaak sparen voor hun oude dag. Sommigen van hen hebben moeite om hun rekeningen te betalen en hebben professionele hulp nodig om hun schulden adequaat aan te pakken. In tijden van Corona wordt de noodzaak voor veel mensen om met minder geld rond te komen groter naarmate werkloosheid en werktijdverkorting toenemen.

 Het onderwerp "financiële basiseducatie" heeft aldus duidelijk aan belangrijkheid gewonnen. In de economische crisis die op de Coronacrisis is gevolgd, zal het voor het individu steeds belangrijker worden om in financiële en monetaire aangelegenheden in Europa op een verantwoordelijke en waardengestuurde wijze te handelen. In heel Europa bestaan hiervoor echter nauwelijks didactische concepten.

In dit  boeiende project zijn we hiermee geconfronteerd én met deze nieuwe leertaak aan de slag gegaan in een consortium van vijf partnerlanden. Alle deelnemende partners hebben ruime ervaring in het volwassenenonderwijs.

 Dit educatieve project met als titel: "Curriculum omtrent en uitdaging voor het leren en toepassen van financiële basiseducatie"  afgekort „FibiC“ vormt een leidraad voor iedere gebruiker om op een competente en zelfbewuste wijze met geld om te gaan.

 Ons Europese team zal aldus een leerplan en een challengekalender uitwerken. Een eerste resultaat van dit ERASMUS+-project is een metastudie opgezet in alle deelnemende landen, die een overzicht biedt van wat reeds in meerdere of mindere mate op dit vlak bestaat en vooral de tekortkomingen aan het licht brengt.

Deze metastudie vertaald in het Nederlands hebben we bij deze persmededeling gevoegd om aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp en voor dit bijzonder interessante project.

 Lüneburg, 23.06.2021

 

 

Competent kunnen omgaan met geld, een noodzakelijke basiscompetentie, te weinig of niet onderwezen....

Competent kunnen omgaan met geld, een noodzakelijke basiscompetentie, te weinig of niet onderwezen....

Persmededeling n.a.v. Global Money Week 22-27 maart 2022

 

PERSMEDEDELING

Laten we het over geld hebben –

 

In het kader van de wereldwijde Global Money Week” – zie: https:globalmoneyweek.org -  van 21 - 27 maart 2022 presenteren we de eerste resultaten van het Europese ERASMUS+-project over financiële basiseducatie:  "Laten we het over geld hebben".

30% van de Europeanen heeft momenteel helemaal geen spaargeld. Schuldadviescentra hebben het drukker dan ooit en klagen over een zeer gebrekkige kennis van de omgang met geld. Waar leren mensen met geld om te gaan? Schoolprogramma's onderwijzen deze vaardigheid niet, hoewel ze zo existentieel is. Uit onderzoek van de OESO is gebleken dat mensen met minder financiële basiskennis vaker dure leningen aangaan, vaker hun kredietlimiet overschrijden en minder sparen voor hun oude dag. De aanhoudende crises in Europa verergeren dit probleem nog.

Daarom is het onderwerp geworden van ons Europese project "Let's talk about money" - Curriculum and Challenge for learning and applying financial literacy.

Instellingen uit Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, België en Spanje hebben een leerplan ontwikkeld dat zich momenteel in de testfase bevindt. Volgende onderwerpen komen erin aan bod: Inkomen, Financiële risico's op internet en met mobiele telefoons, Geld lenen, Alles over geld, Geld en betalingsverkeer, Ik en mijn geld, Schuldsanering, Omgaan met geld en budgettering, Voorzieningen en verzekeringen. Ze worden stuk voor stuk op een gebruikersvriendelijke manier toegelicht.

Het leerplan is bedoeld voor professionals en leerkrachten die volwassenen financiële basiseducatie willen geven.

Het voltooide leerplan zal vanaf mei 2022 beschikbaar zijn op de website www.lets-talk-about-money.eu.  Als u geïnteresseerd bent in deelname, neem dan contact op met: Sambucusforum1@gmail.com.

Tegen eind juli wordt een desktopkalender ontworpen met 90 interactieve taken voor iedereen die zijn financiële vaardigheden wil verbeteren. Neem gerust contact met ons op als u geïnteresseerd bent om aan de Challenge deel te nemen.

 

Het TEAM van het Erasmus+ project

Persmededeling: bekendmaking van het project.

Met bijgaande mededeling en korte beschrijving van het project heeft het team de doelstellingen van het FIBIC-project bekend gemaakt in de pers.

Fibic NL Persmededeling Lets talk about money_

Specifiek in het kader van de door de OESO voor de tiende maal georganiseerde "Global Money Week" vragen we om aandacht voor dit ERASMUS-leerprogramma "Let's talk about money".

Deel deze pagina