ERASMUS+project Nr.2020-1-DE02-KA24-007421: "Nachhaltiges Leben in Europa"

Samen met alle EU-partners in dit project wil het Sambucusforum zijn leden en sympathisanten mee informeren en mobiliseren om zich in te spannen om duurzaam te leven en aldus bij te dragen tot de noodzakelijke duurzame ontwikkeling van onze omgeving en van de aarde.

"Sustainable development is development that meets the need for the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs." 


Deze definitie uit het zgn. Brundtland-rapport stelt duidelijk dat duurzame ontwikkeling alleen maar die ontwikkeling kan zijn waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien 

Aan dit project nemende volgende organisaties deel:

  1. Systeme in Bewegung e.V., Winssen, Duitsland: coördinator, zie: www.systemeinbewegung.de  
  2. Lernwerkstatt, Pleven, Bulgarije: www.lernwerkstatt.eu 
  3. Educa,Escuela Official de Idiomas de Segovia,  Spanje, www.educa.jcyl.es 
  4. Greendation e.V., Duitsland
  5. Akademie für politische Bildung und demokratifördernde Massnahmen, Oostenrijk: www.pb-akademie.at 
  6. Sambucusforum vzw, België: www.sambucusforum.be

Dit project loopt van 1 oktober 2020 tot 30 september 2021.

Wat duurzaamheid betekent, een benadering!

Erasmusproject: Duurzaam Leven in Europa

Samenvatting  

De wereldwijde milieucrisis is de afgelopen twee jaar onder de aandacht van de samenleving gebracht door bewegingen als "Fridays for Future" of "1 Million Women". Overal in Europa, over de hele wereld denken mensen na over hoe de ondergang van ons klimaat kan worden tegengehouden en/of hoe de vervuiling van onze oceanen kan worden tegengegaan. Zeer vele mensen in verscheidene landen vragen om aandacht voor de verschillende punten waarmee ze willen beginnen. Sommigen proberen minder dierlijke producten te consumeren, anderen vermijden plastic verpakkingen bij het winkelen en weer anderen gebruiken de fiets in plaats van de auto. Maar veel mensen zijn ook erg onzeker: is het echt zo veel schadelijker om 1000 km te vliegen dan om die afstand met de auto te rijden? Veroorzaakt een e-mail echt minder CO2 dan een brief? Hoeveel en welk plastic kan goed worden gerecycled? Welke voedingsmiddelen hebben echt een goede CO2-voetafdruk? Veel gezinnen zijn onzeker of hebben het gevoel dat ze zelf geen verschil kunnen maken. De vijf partnerorganisaties in dit project hebben die onzekerheid en vele vragen over het klimaat ervaren in hun dagelijkse werk en bij hun omgang en contacten met de families uit hun omgeving.

Tegelijkertijd wordt veel ondernomen om het klimaatprobleem ook van institutionele zijde aan te pakken: De Europese Unie roept haar lidstaten op om "afvalbeheersplannen" op te stellen en bij te werken en probeert het publiek bewust te maken van het probleem. Er zijn al vele  door de EU gefinancierde projecten waarmee de klimaatproblemen vanuit verschillende invalshoeken worden aangepakt.

Het moet gezegd dat er al heel wat  goede oplossingen bestaan voor vele problemen en vragen. Sommige daarvan bestonden al ten tijde van onze  grootouders, maar wat die generatie er vaak al voor heeft ondernomen zijn we vaak vergeten. We moeten ook durven kijken buiten de grenzen van het eigen land en durven zoeken naar de oplossingen die men elders heeft bedacht.

Daarom willen we ons met ons Belgisch forum aansluiten bij een consortium dat bestaat uit geëngageerde mensen uit Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Bulgarije om te zoeken naar praktische oplossingen, traditionele vaardigheden en antwoorden op dringende vragen. Daartoe zullen we de gedetailleerde vragen die gezinnen zich stellen bij hun pogingen om duurzamer te leven, verzamelen en beantwoorden. We willen ook leren over praktijken en gedragingen die gangbaar waren in de huidige grootoudergeneratie en die nu weer aan belang winnen in de context van een milieuvriendelijker levensstijl. De resultaten van onze uitwisseling worden ter beschikking gesteld van de gezinnen in de omgeving van de partnerorganisaties en via sociale media bij een zo breed mogelijk publiek verspreid.

Duurzaam leven: een uitdaging!

Leer duurzaam te leven!

VERRUIM JE KENNIS over  DUURZAAMHEID !

Volgende websites en de ermee verbonden verenigingen en acties zetten je ongetwijfeld op een duurzaam spoor!

https://www.bewustverbruiken.be/artikel/lets-dag-met-focus-op-het-beleven-van-duurzaamheid

https://duurzaam-actueel.nl/voor-meer-duurzaamheid-in-huis-de-4-beste-tips

Bouwmaterialen zijn te hergebruiken!

hergebruik van bouwmaterialen

Wat grondstoffen betreft, kunnen wij er ook naar streven de beschikbare hulpbronnen tot een minimum te beperken door met hernieuwbare materialen te werken. Er zijn verschillende niveaus van recycling en hergebruik, ook bekend als het cradle-to-cradle-beginsel.

Renovatie is hergebruik
Het hoogste niveau blijft de renovatie - of het hergebruik - van een bestaand gebouw. Op zijn minst moet natuurlijk een aanpassing van de bestaande technieken worden voorzien. 
Gebouwen kunnen ook zo worden ontworpen dat ze flexibel kunnen worden hergebruikt. Een goed voorbeeld hiervan is de modulaire skeletbouw die we tegenwoordig in kantoorgebouwen zien. 

Recycling van materialen
De volgende stap is het oneindige hergebruik van materialen. In ons dagelijks leven zien wij bijvoorbeeld dat papier wordt gerecycleerd tot papier en glas tot glas. Dit is ook mogelijk met bouwmaterialen. Staal, bijvoorbeeld, kan al een oneindig aantal keren worden hergebruikt. Dit geldt ook voor beton als er geen onzuiverheden in de bulkfractie zitten.

Cradle to Cradle-principe
Veel fabrikanten streven tegenwoordig naar cradle-to-cradle in hun productieproces, een manier om de schadelijkheid van een product te beperken en ernaar te streven goed te zijn. Met Cradle-to-Cradle streven fabrikanten ernaar om bij de productie van bouwmaterialen zuinig om te gaan met grondstoffen, water en energie.
Waar mogelijk beperken zij de productie van afval, en als er afval is, proberen zij het te hergebruiken. Producten aan het einde van hun levenscyclus worden opnieuw gebruikt in het productieproces van nieuwe producten - gerecycleerddus.

Meer over Cradle to Cradle kan je lezen in het standaardwerk "Cradle to Cradle: Remaking The Way We Make Things" van William McDonough en Michael Braungart .

Niet onbeperkt recycleren
Maar we kunnen niet alle producten tot in het oneindige recycleren. Bij sommige materialen treedt kwaliteitsverlies op wanneer zij worden hergebruikt. Of het recycleren van andere materialen vergt zoveel energie en chemische additieven dat het recyclageproces zelf niet milieuvriendelijk is.
Bovendien kunnen we ook kiezen voor materialen die gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd en zo tot het oorspronkelijke niveau kunnen worden hersteld. Op die manier wordt ook de recyclagecyclus gesloten.

Voorbeelden van goede oplossingen voor een milieuvriendelijke levensstijl

LUCHTVERFRISSER (antiseptisch)

1 theelepel wodka

20 druppels etherische jeneverbesolie      )

20 druppels etherische eucalyptusolie       ) antimicrobieel

20 druppels etherische lavendelolie           )

500 ml water

Wodka + olie goed vermengen

Schudden, water bijvoegen en in verstuiver gieten.

Fijne mist in de kamer spuiten.

ALLESREINIGER

1 theelepel water in een plantenspuit doen – schudden

2 eetlepels azijn

½ theelepel afwasmiddel en 10 druppels etherische olie van lavendel (allebei antiseptisch)

5 druppels etherische olie van rozemarijn

Schudden

Mengsel op schone vochtige doek spuiten en gladde oppervlakken schoonmaken.

Kan ook op muren, houtwerk, werkvlakken; schoonvegen met spons.

Best eerst op een randje proberen.

GLASREINIGER

250 ml azijn

1 theelepel afwasmiddel

250 ml warm water

In plantenspuit doen.

Op glas spuiten, reinigen met schone doek.

borax

Duurzaam leven in Europa - meer dan ooit een must!

Hier vind je de voornaamste aandachtspunten inzake milieu in elk van de partnerlanden . We hopen dat deze good practices velen aanzetten tot reflectie én noodzakelijke actie!

Deel deze pagina