Erasmusproject: HERZU, Herkunft hat Zukunft

Elk verleden is een wegbereider voor de toekomst...

Partners uit België, Finland, Slowakije en Duitsland én een gecoöpteerde partner uit Rusland hebben elkaar bij dit project gevonden en geven elk in een korte video - zie verder - informatie omtrent wat hen heeft gemotiveerd om eraan deel te nemen.

Het onderwerp nodigt hen uit op zoek te gaan naar onderwerpen uit hun eigen regio die een duidelijke band hebben met het verleden en die te plaatsen in hun historische context en vaak netwerkverbanden. Voorbeelden uit de economie: de Hanzesteden, uit de architectuur: Gotiek, uit de literatuur: Romantiek, Modernisme, enz.

Aldus doende zal kunnen worden aangetoond hoezeer in Europa culturele uitwisseling en grensoverschrijdende samenwerking steeds goed hebben gewerkt.

Duideijk zal blijken dat deze uitwisseling en wederzijdse beînvloeding reeds lang vóór het bestaan en gebruik van de digitale media in ruime mate heeft plaats gevonden.

Om deze verbanden tussen het verleden, het heden en de toekomst aanschouwelijk te maken en er een interessante aanpak mee te verbinden voor het uitwerken van leerprocessen in het volwassenenonderwijs dient eerst een uitgebreid onderzoek op het getouw gezet. Dit zal dan de basis vormen voor de creatie van nieuwe materialen, de ontwikkeling van een bijscholingscursus, het samenstellen van een tentoonstelling en presentaties ermee verbonden.

We zullen de verschillende etappes goed documenteren en becommentariëren in een materiaalmap: "Stap voor Stap".

Eén van onze centrale doelstellingen is onze doelgroep een goed voorbeeld aan te reiken van "een reis door tijd en ruimte" op basis van de bestudeerde historische contexten. Voor deze "reis" zullen we korte scènes bedenken die dan als "statische beelden", of als "theaterscènes" of korte "films" door elk van de projectpartners zullen worden gerealiseerd. Ook de combinatie van muziek en literatuur in een "hoorspel" behoort tot de mogelijkheden.

Het oude Predikherenklooster werd een moderne stadsbibliotheek!

Het klooster was volledig vervallen en is nu prachtig omgebouwd tot een prachtige stadsbibliotheek!


Het Predikherenklooster heeft een rijke en bewogen geschiedenis. In 1652, een jaar na hun aankomst, kregen de Predikheren toestemming om een klooster en kleine kapel te bouwen op de hoek van de Jodenstraat en voormalige Kerkhofstraat


Het Predikherenklooster heeft een rijke en bewogen geschiedenis. In 1652, een jaar na hun aankomst, kregen de Predikheren toestemming om een klooster en kleine kapel te bouwen op de hoek van de Jodenstraat en voormalige Kerkhofstraat

Aan de rand van het Mechelse stadscentrum staat het Predikherenklooster. Het is een barok klooster met kerk, gebouwd tussen 1650 en 1735, met een bewogen geschiedenis. De Mechelse predikheren werden in 1796 verdreven uit hun klooster door de Franse bezetter.

Aan de rand van het Mechelse stadscentrum staat het Predikherenklooster. Het is een barok klooster met kerk, gebouwd tussen 1650 en 1735, met een bewogen geschiedenis. De Mechelse predikheren werden in 1796 verdreven uit hun klooster door de Franse bezetter.

Zandpoort en omgeving: van Industriecomplex tot moderne hogeschool

Aan de rand van het Mechelse stadscentrum, aan de zuidwestelijke zijde heeft zich sinds de middeleeuwen een rijke, boeiende en soms ook vreselijke geschiedenis ontrold.

In de Middeleeuwen stond, op de brede boulevard die nu de Zandpoortvest wordt genoemd, wel degelijk een hoge stevige en dikke stadsmuur enkel onderbroken door de immense Zandpoort waarlangs wie vanuit de richting Nekkerspoel kwam de stad binnen kon aan de zuidzijde. 

Om een idee te krijgen van wat zo'n Middeleeuwse stadspoort was kan men zich in Mechelen nog steeds spiegelen aan een gelukkig behouden gebleven bouwwerk uit die tijd: de Brusselpoort, waarlangs wie vanuit het westen, vanuit Brussel de stad binnen wou, zich moest melden.

Van een "groenteveiling" en industriële textielfabriek naar Hogeschool

Oorsprong: 1935 Groenteveiling

Op 5 mei 1935 huldigde de stad de nieuwe groentehal aan de Zandpoortvest in.

In die tijd was de Mechelse regio al zeer belangrijk voor de groenteteelt.

Van hieruit werden groenten geëxporteerd naar onder meer Nederland en Duitsland. Van 1960 nam Sint-Katelijne-Waver deze taak over en zo kwam de groentehandel in Mechelen tot stilstand.

Het enorme gebouw werd uiteindelijk afgebroken en de Katholieke Hogeschool Mechelen, nu Thomas More, is verplaatst naar deze site. 

De Dijlerivier lag nog open en de ijzeren brug was de verbinding van het Raghenoplein naar de Zandpoortvest. Het gebouw uiterst rechts was ooit een deken- en wolfabriek. Nu is het omgebouwd tot een afdeling van de Thomas More Hogeschool.

Boven: begin jaren '70: de groentehal - onder: de ijzeren brug.

De voormalige parkeergarage tussen de twee gebouwen van de hogeschool heeft nu plaatsgemaakt voor een groene, open ontmoetingsplaats met zacht glooiende oevers. Mechelen is weer een stad aan het water. In de afgelopen jaren zijn er ongeveer zeven kleine kanalen in het stadscentrum zijn heropend. Nu is de Binnendijle bij de Zandpoortvest na veertig jaar helemaal weer blootgelegd.

Het vroegere Ham College, nu Thomas More, heeft vier campussen in Mechelen.

De campus De Ham huisvest alle media scholen, de Faydherbe campus is gespecialiseerd in design en ontwerp en architectuur, de Campus Kruidtuin huisvest de hogescholen van onderwijs, en op de campus De Vest vindt u zakelijke en zorgopleidingen.

Waar vroeger een groentemarkt was, staat nu een “marktplaats van kennis".

Waar eens de Mechelse textielindustrie en de groenteveiling waren gevestigd, is nu een gebouwencomplex verrezen waar meer dan 6.000 studenten een hogeschoolopleiding volgen.

Het verleden heeft dus een toekomst!

Aan beide zijden van wat nu de Zandpoortvest wordt genoemd

Omstreeks 1932:Bouw Mechelse Groenteveiling
Omstreeks 1932:Bouw Mechelse Groenteveiling
Deze unieke foto geeft een idee van de grote werken aan de Groentehal die in 1935 werd geopend.
De Zandpoortvest een overvolle drukke Groentemarkt!
De Zandpoortvest een overvolle drukke Groentemarkt!
Een zicht op de Zandpoortvest op een marktdag in 1953 met de groenteveiling op de achtergrond
Vreemde muur in de Mechelse Augustijnenstraat
Vreemde muur in de Mechelse Augustijnenstraat
Deze eigenaardige muur ooit de zuidermuur van de grote Augustijnerkerk is de enige bewaarde getuige van een eens groot kloostercomplex.

Er is geen video geplaaatst

Deel deze pagina